1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.

3. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres Pomp Serwis SP. Z O.O. SP. K. Zakątek 6, 43-100 Tychy. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

Jeżeli towar spełnia powyższe wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca, która następnie listem priorytetowym lub e-mailem w formie elektronicznej wysyłana jest do klienta.

Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, po otrzymaniu której Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.

4. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta. Klient ma prawo dochodzić swoich roszczeń na podstawie rękojmi, jeżeli towar posiada wadę fizyczną bądź prawną i jest niezgodny z zawartą umową zakupu (dotyczy osób fizycznych i  przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością).

5. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad. Poszczególne egzemplarze towaru mogą posiadać uszkodzenia lub usterki wskazane szczegółowo w ofercie sprzedaży (towary niepełnowartościowe).

6. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt do firmy.

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe. Zdjęcia niektórych towarów są "poglądowe".

Sklep www.serwispomp.eu nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub ich zmianę przez jego producenta.

7. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

Telefon: 508 222 476
E-mail:  magazyn@serwispomp.eu
Adres korespondencyjny: 43-100 Tychy, ul. Zakątek 6

8. Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, masz prawo złożyć reklamację. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami celem ustalenia kolejnych kroków.